Beslutet om arenaköpet kvarstår tillsvidare

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Nätverk Timrå överklagade igår arenaaffären i Timrå till förvaltningsrätten. De anser i sin överklagan att affären strider mot kommunallagen.

I väntan på att ärendet ska prövas i förvaltningsrätten har de begärt inhibition för att i väntan på beslut från rätten skjuta upp beslutet om arenaköpet. Nu har de fått avslag på begäran om inhibition, men det är fortfarande inte klart hur förvaltningsrätten ställer sig till själva överklagandet.

Detta innebär att kommunfullmäktiges beslut från i måndags om att köpa arenan kvarstår.