Arbetslösheten minskar i länet

Arbetslösheten i Kalmar har inte varit så låg som nu på dom senaste 10 åren. Det konstaterar Länsarbetstnämnden i sin nya vårprognos som presenteras idag.
I höstas såg arbetsmarknadsläget i Kalmar län mörkt ut på grund av varsel och nedläggningsbeslut, men under våren har flera varsel dragits tillbaka och antalet lediga platser är fler än under samma period förra året. Länsarbetsnämnden bedömer att arbetslösheten kommer att fortsätta minska under året, men att minskningstakten kommer att plana ut.