Rundtur för nya norbergare

Turistbyrån i Norberg har i allt större utsträckning blivit kommunens kontaktpunkt för nyinflyttade. Allt fler nya norbergsbor vänder sig dit för att få information och det har fått turistchefen Eva Lena Nordström att arrangera rundturer med de nyinflyttade för att de skall känna sig välkomna till kommunen.
I kväll genomförs den första rundturen för nyblivna norbergare. Turistchef Eva Lena Nordström menar att rundturerna inte bara ger de nyinflyttade möjlighet att besöka olika platser i kommunen, utan även är ett sätt att träffa andra nyinflyttade och få nya vänner.