Stugägare oroas över farligt dricksvatten

1:43 min

Stugägaren K-G Aasa på Lulnäsudden i Luleå är oroad efter beskedet att dricksvattnet är förorenat, eventuellt från tidigare brandövningar vid flygplatsen. Han har druckit vattnet i 40 år.

Stugägare på Lulnäsudden strax utanför Luleå vid flygplatsen har fått beskedet att dricksvattnet är förorenat och inte ska drickas. Anledningen är att Försvarsmakten funnit spår av perfluorerade ämnen som är en förorening som kan vara en hälsorisk.

K-G Aasa är en av de cirka 70 stugägarna som drabbats och som inte heller fått någon information:

− Det är tyst kring det hela. Jag fick informationen via en bekant och idag har ett anslag kommit upp på anslagstavlan men något annat har jag inte hört.

K-G Aasa berättar att han nu börjar få funderingar på hur skadligt vattnet är.

− Om vattnet är förorenat, som det nu verkar vara, undrar man ju hur skadligt det är och det känns otäckt.

Sommarstugeidyllen vid havet alldeles vid flygplatsen i Luleå har fått stugägarna att börja oroas över vattnet. De prover som tagits i vattentäkten visar på för höga värden av perfluorerade ämnen och de uppmanas nu av Försvarsmakten att inte dricka vattnet. Nu ska ett nytt prov tas och inte förrän i slutet av september kommer besked om vattnet är farligt eller inte.

Det giftiga ämnet tros komma från de släckningsmedel som försvaret tidigare använt när de haft brandövningar i det närliggande brandövningsfältet.

På andra ställen i landet som haft liknande problem har vattentäkterna stängts eller dyra filterlösningar har fått installerats. Och för K-G Aasa börjar nu oron komma eftersom han druckit vattnet i över 40 år.

− Jag vet inte hur de ska få bort föroreningarna. Och det är klart att man funderar på hur det påverkat mitt barnbarn som är 2,5 år som druckit vattnet. Det är nog det som oroar mig mest.