EU

Signalkräftan hotas av utrotningskampanj

1:27 min

Signalkräftan riskerar att hamna på listan över EU:s mest oönskade arter. Beslut ska fattas senare i höst.

– Om signalkräftan skulle hamna på den listan kan det i värsta fall leda till att det bli förbjudet att transportera, sälja och att äta signalkräftor och krav om att arter på listan ska utrotas, säger Thomas Lennartsson som är ordförande på Sveriges fiskevattenägareförbund.

Signalkräftan infördes till Sverige från Nordamerika för knappt femtio år sedan för att ersätta den inhemska svenska flodkräftan som i många sjöar då slagits ut av kräftpesten.

Signalkräftan är okänslig för kräftpest men hjälper till att sprida den. Det gör att signalkräftan är ett ständigt hot mot flodkräftan och därmed också ett hot mot den biologiska mångfalden.

Idag finns signalkräftan i omkring 4000 sjöar i södra Sverige och fisket på den omsätter cirka 300 miljoner kronor per år.

– Själva tanken att signalkräftan skulle omfattas av en utrotningskampanj är ju absurd och omöjlig. Vi litar på att regeringen och myndigheter för fram bra argument för att den inte ska hamna på listan över oönskade arter, säger Thomas Lennartsson.