Danmark

Hoppas på färre asylsökande genom minskade bidrag

1:53 min

Danska Folketinget har röstat igenom en ny lag som kraftigt minskar statens bidrag till de flyktingar som kommer till landet. Detta är det första initiativet i regeringens flerstegsplan för att minska antalet asylsökanden.

Den nya lagen om minskade bidrag är hårt kritiserad, något som märktes i Folketinget innan voteringen.

– Jag tycker att det är en ovanligt sorglig dag idag. Det här lagförslaget kommer innebära att fler barn kommer växa upp i fattigdom, sa oppositionspartiet, Enhedslistans ordförande Johanne Schmift-Nielsen.

Lagen, som ska träda i kraft den första september innebär att det bidrag som flyktingar får från staten i princip halveras. En ensam flykting med två barn kommer till exempel att få knappt 6000 danska kronor istället för 11 000 som det varit innan.

Integrationsbidraget, som det kommer kallas, har fått hård kritik. Bland annat från FN:s flyktingorgan UNHCR, som menar att lagen är diskriminerande och inte lever upp till FN:s flyktingkonvention. Flertalet remissinstanser har också varnat regeringen för att lagen kommer att försämra integrationen, eftersom det blir svårt att ha råd med en bostad utanför flyktingcenterna.

Men den borgerliga majoriteten menar att bidragsåtstramningarna kommer minska flyktingströmmen till Danmark och öka motivationen till att arbeta. Inger Stöjberg, integrationsminister, säger att man nu bara lever upp till det hennes parti Venstre lovade i valrörelsen.

– Härmed tar vi första steget till att få tillbaka utlänningspolitken på spåret, säger Stöjberg.

Fler lagförslag är att vänta. Detta är bara ett första steg i regeringens långtgående plan för att minska det som integrationsministern kallar "en massiv flyktingström".

Förra året sökte nästan 15000 personer asyl i Danmark. Det högsta antalet på nästan 20 år.