Dålig tillgänglighet på webben i Norrbottens kulturliv

1:51 min

Senast nästa år måste alla som söker bidrag hos statens kulturråd ha hemsidor som ska vara tillgängliga för alla - även personer med funktionsnedsättningar.

Enligt en ny undersökning, som tittat på några aktörer i Norrbottens kulturliv, är läget dåligt. På en 10-gradig skala klarade sig ingen i undersökningen över 5.

– Vi har använt en metod som EU-kommissionen har utarbetat för att testa webbtillgänglighet, säger Susanna Laurin, VD på företaget som gjort undersökningen.

Tillgänglighet kan handla om att koda rubriker rätt för att olika hjälpmedel ska kunna läsa texten, att ljud och rörlig media är textad eller att det går att navigera på sajten med till exempel tangentbord.

Tomas Tillberg jobbar på Synskadades riksförbund, och ger exempel på ett vanligt tillgänglighetsproblem:

– Man skriver inte ut vart länken bär, utan det står "läs mer" eller "klicka här".

Norrbottensteatern var sämst i testet. Karin Enberg, teaterchef, berättar att de kommer att göra om sin hemsida nästa år:

– Så att den bättre fyller de funktioner som den ska.