Bygglov kan inte överklagas

Det går inte att överklaga byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov för det omdiskuterade Evedals värdshus i Växjö. Det säger Olof Bernstone, chefsjurist på Länsstyrelsen.
Endast personer som är påtagligt berörda av beslutet har rätt att överklaga, exempelvis om det funnits grannar som fått utsikten förstörd. - Såvitt jag vet så finns det inte heller några starka kulturvärden eller liknande som skulle kunna påverka bygglovet, säger Olof Bernstone.