Karlstad

36 ska nyanställas i äldreomsorgen

Det ska bli 36 nya tjänster inom Karlstads äldreomsorg. Tjänsterna kommer till efter ett beslut från riksdagen om att satsa på ökad bemanning i äldreomsorgen. 

Det handlar om sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

De som nu anställs ska arbeta inom hemtjänst, hemsjukvård, vårdboenden och i ett nyinrättat demensteam.

Pengarna kommer från staten och är öronmärkta just för att öka bemanningen inom äldreomsorgen, för Karlstads del handlar det om nio miljoner i år, och 18 miljoner kronor per år de kommande åren.