Revisorerna tror inte på balans

Landstingsstyrelsen fick ansvarsfrihet precis som väntat, trots den skarpa kritiken från revisorerna som vi berättat om tidigare. Vid det pågående landstingsmötet i Härnösand lovade landstingsrådet Jan Sjödin att landstinget ska ha sin ekonomi i balans i år, något som ordföranden för revisorerna Carl Edblom, centerpartist inte tror på.