Fler svartjobb om rot minskas tror byggbranschen

1:08 min

En ökad arbetslöshet i byggbranschen? Mer svartarbete? Åsikterna går isär om vad ett minskat rot-avdrag kan innebära.

Från olika håll flaggas det för att regeringens förslag att sänka rot-avdraget kommer att medföra en ökad arbetslöshet i byggbranschen, och att svartjobben ökar.

Men Kenneth Svärdh, som är ordförande för fackförbundet Byggnads Örebro-Värmland, håller inte med. Han menar att byggjobben kommer att finnas kvar, i och med att regeringen ska satsa på bostadsbyggandet

– Så jobben kommer att finnas där, det är inga jobb som försvinner, säger han.

Organisationen Företagarna i länet tycker inte lika.

– Det är bra att det ska byggas bostäder och göras satsningar, men då pratar vi om storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. De som använt rot-tjänsterna mest är de ute i de mindre kommunerna, säger Företagarnas regionchef Kaisa Edenvik.

Hon framhåller att rot-jobben gett många positiva effekter för sysselsättningen.

– En minskning av avdraget kan innebära att företag tvingas att antingen säga upp personal eller lägga ned, och att svartjobben kommer tillbaka, menar Kaisa Edenvik.

Kenneth Svärdh är inte övertygad om att svartjobben minskat, därför att rot gjort det billigare att anlita vit arbetskraft.

– Det vore väl bra om det är så, men mig veterligen finns inga siffror som visar det, säger han.

Enligt Skatteverket har svartjobben minskat i byggbranschen. Men frågan är hur stor påverkan rot-avdragen haft. I en intervju i Svenska Dagbladet säger Skatteverkets rättslige expert Pia Blank Thörnroos att det "inte med säkerhet går att precisera andelen svartjobb inom rot-sektorn".

De tiotalet byggföretag som P4 Örebro ringt, ger en annan bild. Ingen av dessa säger sig ha fått någon förfrågan om ett svartjobb, sedan rot-avdraget infördes 2008.

– Jag tror att det finns en stor risk för att svartjobben ökar om det dras ned på avdraget, säger snickaren Hans-Göran Wilhelmsson i Örebro.

Regeringens egen utredare, Ekonomistyrningsverket, är inne på samma spår. De avråder från en sänkning av avdraget, och anser att effekterna av en sänkning måste utredas mer.

Klart är att svenskarnas attityd mot svartjobb minskat. Allt färre anser att det är okej att anlita svart arbetskraft, enligt en undersökning av Skatteverket.

Kenneth Svärdh på Byggnads vill inte att rot-avdraget permanentas. Han ser hellre att skattereduktionen används som ett verktyg när byggbranschen sviktar.

– Det här verktyget är bra att ta till när det är lågkonjunktur, säger han.