Många vill läsa allmän kurs på Dalarnas folkhögskolor

0:57 min

Antalet sökande till allmän kurs på Dalarnas folkhögskolor har ökat de senaste åren. Det berättar folkhögskolorna själva för P4 Dalarna.

En av dem som har märkt av det ökande söktrycket är Camilla Mattsson som är kursansvarig för allmän kurs på Leksands folkhögskola.

– Till allmän kurs har det de senaste åren blivit en klar ökning och det har varit ett väldigt högt söktryck. Det här året var det drygt 75 som sökte till 30 platser och så har det sett ut de sista fyra till fem åren.

P4 Dalarna har kontaktat alla folkhögskolor i länet och alla sju säger samma sak. Allt fler söker till de allmänna kurserna för att läsa upp sina gymnasiebetyg.

Flera av skolorna säger också att de som söker har blivit allt yngre och att många kommer direkt från gymnasieskolan. Dessutom ser man också ett ökat tryck från personer som är utlandsfödda eller som har utlandsfödda föräldrar.

Eftersom allt fler söker sig till folkhögskolorna så blir också konkurrensen om platserna större. Det i sin tur får konsekvenser berättar Camilla Mattsson.

– Att vi tvingas välja bort allt för många som vi egentligen vet och tror att folkhögskola skulle vara ett bra alternativ för.

Dennis Sjörs är en av alla som studerar på allmän kurs just nu. Han tror att söktrycket beror på att folk har en positiv bild av folkhögskolan.

– Jag tror att det är ryktet faktiskt. Jag tror att folk pratar väldigt bra om skolan och då sprider det sig till andra och då vill man söka.