Få resultat stämde när psykologistudier gjordes om

1:32 min

100 forskningsstudier inom psykologi gjordes om från grunden för att se om det gick att få samma resultat. Mindre än hälften kunde bekräfta de ursprungliga resultaten.

Det anses ofta vara ett problem att så få forskare är beredda att upprepa tidigare gjorda studier för att vi ska få en säkrare bild av om resultaten verkligen stämmer. Men nu har ett internationellt nätverk av forskare gjort just det.

De 270 forskare som ingått i nätverket har gjort om 100 tidigare genomförda forskningsstudier inom ämnet psykologi för att se om det gick att få samma resultat som första gången.

De har helt enkelt letat upp nya försökspersoner och upprepat experimenten. Och trots att i stort sett alla originalstudier hade fått resultat som bekräftade de teorier som de forskarna som hade kommit på försöken hade förväntat sig, så var det bara mindre än hälften av resultaten som gjorde det när försöken upprepades.

Men det här ska inte ses som ett misslyckande för forskningen menar Gustav Nilsonne som har deltagit i projektet, och som är neurovetare vid Stockholms universitet och vid Karolinska universitetet.

Snarare visar det stora upprepningsprojektet hur viktigt det är göra många studier om samma sak för att kunna dra bättre slutsatser, säger han.

– Och jag tror och hoppas att den här studien inom psykologi nu kommer att leda till efterföljare inom andra områden. Det finns redan en på gång nu inom cancerbiologi som ska bli väldigt spännande att se.

Referens: Open Science Collaboration. Estimating the reproducibility of psychological science. Science 21 augusti 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716