Arbetslösheten ökar

Antalet arbetslösa i Uppsala län fortsätter att öka. Det framgår av länsarbetsnämndens arbetsmarknadsprognos som presenterades idag.
- Men framtiden ser ljus ut, säger länsarbetsdirektör Björn von Heland. Sedan förra sommaren har arbetslösheten i Uppsala län ökat något, och det är framförallt ungdomarna som har drabbats. Men svackan tycks alltså vara tillfällig. Från och med i höst tror länsarbetsnämnden att efterfrågan på arbetskraft kommer att öka inom de flesta branscher. Men en minskad arbetslöshet kommer också innebära att branscher som redan nu har arbetskraftsbrist kommer att få det ännu svårare att hitta personal. Problemet med arbetskraftsbristen kommer att bli ännu värre på några års sikt. Fram till 2015 kommer omkring hälften av arbetskraften inom bland annat skola, vård och omsorg att gå i pension.