Peab tar över från Vägverket

Framtiden är oviss för 20 vägarbetare i norra och västra Dalarna. Det sedan Vägverket Produktion i den senaste upphandlingen gått miste om vägunderhållet.
Istället för Vägverket Produktion blir det PEAB som ska sköta vägarna i Älvdalen och Västerdalarna. Vägverket Produktion håller nu på att arbeta fram en ny organisationsplan och kan idag inte säga hur många som kommer att sägas upp. På PEAB säger man att företaget inte kommer att erbjuda jobb åt alla dem som idag arbetar åt Vägverket Produktion.