Regeringens strategi mot terrorism

1:44 min

Utökade möjligheter till elektronisk övervakning, mer förebyggande arbete och begränsningar i hur många pass man kan begära ut. Det är några av förslagen i regeringens nya strategi mot terrorism som presenterades i dag.

På fredagsmorgonen presenterade inrikesminister Anders Ygeman (S) regeringens nya strategi mot terrorism. Den delas in i tre områden: förebygga, förhindra och försvåra terrorism.

Det förebyggande arbetet betonas särskilt. Det handlar framför allt att förhindra att personer radikaliseras och söker sig till terrororganisationer. Kriminalvården ska till exempel arbeta mot radikalisering i fängelsemiljöer.

Regeringen vill också ge FRA, Must - Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten - och Säkerhetspolisen bättre möjligheter att samarbeta och utbyta information elektroniskt med varandra.

Anders Ygeman pratade på presskonferensen om hur telefonavlyssning har blivit ett allt mer ineffektivt medel för polisen. Dagens brottslingar pratar inte på telefon om sina planerade brott, utan krypterar, sms:ar eller kommunicerar elektroniskt på andra sätt. Därför ska möjligheterna till utökad hemlig avlyssning utredas, så att elektronisk kommunikation kan övervakas bättre.

Men det finns en konflikt mellan utökad övervakning och den personliga integriteten, medgav Anders Ygeman. Genom att berätta om vad man gör, till exempel vilka uppgifter som lagras elektroniskt, och varför hoppas han att förtroendet för myndigheterna ändå kan upprätthållas. "En viktig utgångspunkt för regeringen är att grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer ska säkerställas vid alla insatser för att bekämpa terrorism", skriver regeringen.

Polisen och Säkerhetspolisen får i uppdrag att införliva strategin på en gång. Under hösten kommer det att komma lagförslag om bland annat kriminalisera deltagande i träningsläger för terrorism, att resa med syfte att begå terroristbrott och att samla in pengar till terroristorganisationer.

Andra förslag är bland annat vissa skärpningar när det gäller förberedelsebrott och hantering av vissa sprängämnen. Reglerna för pass ska också skärpas för att förhindra missbruk. Förslaget är att man ska få hämta ut max tre pass på fem år. Ett annat förslag är att nationella insatsstyrkan ska kunna ta hjälp av andra länders insatsstyrkor vid behov.