Snabbutredningen: Skydda hela Ojnare

1:19 min

Länsstyrelsen på Gotland anser fortfarande att hela området kring Bästeträsk och Ojnareskogen ska bli Natura 2000-område.

"Inget område kan ersätta Bästeträsk"

I måndags fick Länsstyrelsen på Gotland i uppdrag från regeringen att snabbutreda om det finns några andra områden på Gotland som är lika eller mer skyddsvärda än den mark som bolagen Nordkalk och SMA Mineral vill exploatera för stenbrytning.

Nordkalk anser att det finns annan mark som kan skyddas istället för just deras mark och har uppvaktat Miljödepartementet och skickat in skrivelser om det och krävt att Länsstyrelsen gör en ny utredning.

Nu är Länsstyrelsen klara med den nya utredningen till regeringen. Länsstyrelsen anser att hela området Bästeträsk och Ojnareskogen ska skyddas liksom det förslag som Länsstyrelsen och Naturvårdsverket skickade till regeringen i mars.

Kritiken från Nordkalk och SMA Mineral har också varit att Sverige inte behöver skydda de här områdena och att Länsstyrelsen och Naturvårdsverket övertolkat regeringsuppdraget man fått att ta fram nya Natura 2000-områden och att det inte finns några krav från EU att skydda så kallade toppobjekt.

Länsstyrelsen anser i den här nya utredningen att myndigheten gör rätt som föreslår Ojnareskogen som Natura 2000-område.

Nu ska regeringen besluta om hela Ojnareskogen ska skyddas.

Miljöminister Åsa Romson har sagt att regeringen har beredskap att komma med ett beslut på måndag. För måndag är också den dag som Mark- och miljööverdomstolen har pausat båda ärendena om stenbrytningen i området till.