Försvaret söker militärchefer till Gotland

1:14 min

Skaraborgs regemente P4 i Skövde har inlett sökandet efter de militärer som skall leda nya Stridsgrupp Gotland.

De har börjat i toppen med att leta efter den person som skall skall bli chef för Stridsgrupp Gotland. Det handlar om en överstelöjtnant och dennes tio närmast förbundna chefer. Förutom jakten på de där officerarna, till chefskadern, har också P4 i Skövde, Skaraborgs regemente uppgiften att hitta de andra som vill ha militära jobb på Gotland och utbilda dem.

Det rör sig nu om 180 heltidstjänster - alltså ett 20-tal fler än tidigare aviserat. Det finns en militär grundregel, säger Håkan Sigurdsson, att "inte stjäla andras folk", så i första hand är det inte i den redan befintliga Gotlandsgruppen de spanar efter personer till den nya stridsgruppen.

- Vår vilja är inte att rekrytera soldater som redan finns i organisationen, alltså hemvärnssoldater på Gotland. Vi vill ha nya till kompaniet, säger Håkan Sigurdsson. Vi vill inte göra rovdrift på den befintliga organisationen eftersom den kommer att ha uppgifter i framtiden, säger han, men tillägger att "en och annan" kanske kommer att tjänstgöra i det nya kompaniet. Men det får inte handla om att Gotlandsgruppen "avlövas".

Så stabschefen på P4 i Skövde hoppas att de nya militära jobben på Gotland skall locka många fastlänningar till ön.

- Generellt sett är det relativt enkelt att rekrytera soldater till, i alla fall de förband jag representerar -  pansartrupperna, så vi har goda förhoppningar att rekryteringen kommer att gå väl. Det kommer med största sannolikhet att vara många på fastlandet som kommer att flytta till Gotland, säger Håkan Sigurdsson, stabschef på P4 i Skövde.