Svensk väljaropinion augusti 2015

2:40 min

Ytterligare en opinionsmätning visar en uppgång för Sverigedemokraterna. I den sammanvägning av opinionsundersökningar som Novus gör för Ekot får Sverigedemokraterna 18,6 procent av väljarstödet. Både Socialdemokraterna och Moderaterna backar. Det är knappt någon skillnad mellan blocken.

- Om man ser på utvecklingen över lite tid verkar det svenska partisystemet mer och mer utveckla sig i tre olika poler. Samtidigt är det en väldigt hög splittring av rösterna. Största parti har knappt 26 procent bakom sig och det är inte mycket för att vara största parti svensk politik, säger Magnus Hagevi som är statsvetare vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Det största partiet, Socialdemokraterna som i den här sammanvägningen av de största opinionsinstituten backar till 25,8 har inte haft en så här låg notering sedan 2012.

Partisekreterare Carin Jämtin som inte har varit tillgänglig för en intervju skriver i en kommenterar till Ekot att partiet behöver genomföra reformer och investeringar för att skapa fler jobb.

Hon lyfter också fram att det behövs, som hon skriver: Ordning och reda i flyktingmottagandet.

På tal om migrationspolitiken så är det förutom Socialdemokraterna, Moderaterna som backar mest i den här mätningen. Partiet har under våren kommit med flera förslag på det området som har väckt debatt, exempelvis tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar.

Men det har inte fått partiet att vända. Tvärtom har Moderaterna tappat under sommaren.

- Jag är inte helt övertygad om att alla väljare vet hur Moderaterna vill ta sig an de här utmaningarna. Det är en lång resa kvar att bygga upp vårt förtroende. jag tror att det handlar om att det krävs enklare vägar till det första jobbet och bättre kostnadskontroll när det gäller flyktingmottagande, säger Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé.

Senast Novus gjorde den här sammanvägningen var i juni och i jämförelse med då är förändringarna små för övriga partier, förutom när det gäller Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet går upp något. Centern och Kristdemokraterna backar lite. Blocken är i praktiken jämnstora, det rödgröna blocket är litet större än alliansen, 39,7 mot 38,8 procent.

Sverigedemokraternas uppgång till 18,6 procent är den största förändringen i den här mätningen. Partisekreteraren Richard Jomshof tror att det som ligger bakom är ett växande stöd för partiets kärnfråga, invandringen. Men partiet vinner också på att det är en av huvudfrågorna i politiken nu:

- Vissa frågor ligger kanske rätt i tiden. Det spelar in att frågor kopplade till invandring och migration och tiggeri har varit heta frågor under en längre tid, säger Richard Jomshof.