Vad gör ett museum relevant?

7:10 min

Den gångna sommaren 2015 blev en framgångsrik säsong för många av Sveriges stora muséer. Antalet besökare ökade och enligt Riksförbundet Sveriges muséer så besöker tre av fyra svenskar något museum under sommarmånaderna.

Men det är en bransch som lever under hård press ekonomiskt och i oktober ska den statliga museiutredningen, som tillsattes av Alliansregeringen, lägga fram förslag hur muséerna kan organiseras mer effektivt.

Det gäller förstås att anpassa sig till dagens samhälle och en ny publik med nya förväntningar på vad som ska finnas på muséer och vad som framöver gör dem relevanta. Reportage Alice Petrén.