Lång väntan på föräldrapenning

Försäkringskassan i Sörmland har problem med att hinna betala ut pengar i rätt tid.
Handläggningstiden för utbetalningar av bland annat föräldrapenning har under vintern och våren dröjt upp till två månader trots att ingen ska behöva vänta i mer än trettio dagar. Många har fått vänta i två månader på sina pengar. Längst har köerna varit i Katrineholm och Eskilstuna.