Adhd och pillerboomen

Oklara långtidseffekter av adhd-läkemedel

1:42 min

Allt fler får diagnosen adhd och allt fler behandlas med läkemedel, som ofta ger snabb effekt och hjälp. Samtidigt saknas forskning på långtidseffekterna av dessa läkemedel.

Dela med dig av dina egna erfarenheter av adhd-läkemedel på sociala medier #adhdpiller eller mejla oss på vet@sverigesradio.se

I dag börjar vår serie "Adhd och pillerboomen" där Vetenskapsradion granskar den stora ökningen av läkemedel mot adhd.

Allt fler med diagnosen får nu centralstimulerande läkemedel mot sina symptom. Den här behandlingen pågår ofta under flera år, trots att forskning saknas på sådan långtidsbehandling. Och för de studier som startats går det trögt.

Bror Jonzon på Läkemedelsverket är väl medveten om problemen:

– Vi har ett bristfälligt underlag vad det gäller effekter under lång tid, så det är ju en vetenskaplig kunskapslucka kan man säga, säger han.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen slår fast att det vetenskapligt bara går att se att adhd-läkemedlen har en bevisad nytta upp till sex månader. Trots det har mängden tabletter ökat kraftigt och bara i Sverige har antalet personer med diagnosen ökat med 500 procent de senaste tio åren.

Forskningen på lång sikt går alltså mycket trögt. Bror Jonzon på Läkemedelsverket hänvisar till att det Europeiska läkemedelsverket, EMA, har startat en studie som ska följa 800 barn och tonåringar med det neuropsykiatriska funktionshindret adhd. Men än så länge har inte tillräckligt många personer rekryterats, och varken Sverige eller något av de andra nordiska länderna finns med i studien.

Ett annat alternativ för forskare att få fram kunskap om effekterna på lång sikt av att äta adhd-mediciner skulle kunna vara att använda det svenska kvalitetsregistret BUSA. Där ska alla som har en adhd-diagnos registreras.

Men registret har inte fungerat särskilt bra. När staten lovade landstingen pengar för två år sedan började registreringen öka något. Fortfarande är för få personer med i BUSA, berättar barnpsykiatrikern och registerhållaren Jan-Olov Larsson.

– I de täckningsgradsanalyser vi har fått hjälp att göra ligger BUSA på tio procent, vilket är alldeles för lågt, säger han.

Läs mer: Därför gör vi granskningen av adhd-läkemedel

Länkar:

ADDUCE

BUSA