Hög utbildningsnivå i Uppsala

Utbildningsnivån i Uppsala kommun är bland de högsta i landet med 47 procents universitetsstudier, visar statistik från SCB. Riksgenomsnittet är 31 procent. I Tierp har bara 16 procent eftergymnasial utbildning.