Två myggor i en smäll för Forshaga kommun

3:56 min

Forshaga kommun fortsätter jakten på myggen och ungdomsarbetslösheten i ett nytt projekt. Där låter man fem ungdomar ta röjsågskort för att sedan låta dem röja sly i myggtäta områden.

– De får lära sig grunderna i att köra röjsåg, säkerhetsaspekter, hur de ska hantera röjsågen och även med klinga och trimmerhuvud. Det är en intensivkurs på fyra dagar, säger läraren Martin Kilsby.

När P4 Värmland besöker utbildningen röjer de fem killarna sly i Bengtsbol utanför Forshaga, som en del i att lära att behärska röjsågarna. Ett bra övningsområde, för här trivs myggen och det finns en del växtlighet att röja

– Dels så tar vi bort allt lövträd kan man säga. Björksly, sälg och även då guldris, lupiner och gräs, säger Martin Kilsby.

Och mitt i guldriset i sina lysande orange arbetskläder står 18-årige Anton Edvardsson och kapar tunna trädstammar. Han ser flera anledningar till att gå utbildningen.

– Jag vill hjälpa till med att bekämpa myggen och så är det bra att ha det här kortet längre fram i framtiden. Sen är det roligt att vara ute i naturen och arbeta.

Att det är just ungdomar som fått möjligheten gör att kommunen slår två myggor i en smäll. Forshaga toppade statistiken över antalet arbetslösa ungdomar för några år sedan och det var på kommunens arbetsmarknadsenhet som man såg chansen att få en lösning på två problemområden.

– Det här ju väldigt bra för kommunen. Kommunen får sin mark och skog både gallrat och röjt samtidigt som man ger ungdomarna arbete och sysselsättning, säger Annelie Nilsson som varit involverad i projektet från arbetsmarknadsenhetens sida.

Och att metoden är effektiv mot åtminstone skogsmyggen det håller Forshagas kommunekolog Britt-Marie Olsson med om. Hon har själv sett skillnaderna innan och efter slyröjning.

– Det hänger ihop med att vi öppnar upp landskapet och vi får en ökad vindgenomsläpplighet och förändrar helt enkelt habitatet för framför allt skogsmyggan.

Hon berättar att hon testade metodens effektivitet 2013 när hon började. Då ställde hon ut en gasolfälla på ett område innan det röjdes och jämförde antalet mygg när man rensat området på sly.

– När jag började hade jag 975 mygg per dygn i den här gasolfällan. När röjningen var klar då låg det nere på 98 stycken. Så det har en viss effekt, säger Britt-Marie Olsson.

– Det är ganska stora områden som ska röjas. Det är väl runt 34 hektar som det är aktuellt. Det är uppe i Deje då och även Bengtsbol här i Forshaga där man har den här röjsågsutbildningen.

Om det blir en fortsättning på projektet nästa år är inte bestämt, men alla inblandade hoppas på det. Och flera kommuner är intresserade av att haka på. Och förhoppningsvis även fler ungdomar.

– Det är roligt att hjälpa till, så att man hjälper folk i närheten, säger Anton Edvardsson.