Brottsligheten minskar

Antalet anmälda brott i Värmland under första kvartalet i år har minskat med fem procent till 5.707 stycken, jämfört med samma period förra året. Det visar Brottsförebyggande rådets senaste statistik.
Bara fyra län i Sverige har lägre brottsstatistik än Värmland, och det är Norrbotten, Blekinge, Jämtland och Västerbotten. I relation till folkmängden begås de flesta brotten i storstadsregionerna. Antalet anmälda brott per tusen invånare i Stockholms län är nästan dubbelt så många som i Värmlands län. Ordningen mellan länen har varit densamma under den senaste tioårsperioden.