Medborgarna känner sig tryggare

Värmlänningarna känner sig mindre oroliga för att bli utsatta för brott och tryggare när man går ut på kvällen. Det visar resultatet från polisens senaste medborgarundersökning.
5.400 värmlänningar har haft möjlighet att svara på polisens enkät och 74% har tagit tillfället i akt att svara på polisens frågor. Frågorna har bland annat handlat om hur medborgarna ser på problemen i sina bostadsområden, om man varit utsatt för brott och om man känner sig trygg. Det fanns också en fråga om hur man ser på polisens agerande i samband med att problem uppstått. I nästan alla kommuner visar svaren att ordningsstörningar som skadegörelse och nedskräpning har minskat. Antalet anmälda brott när det gäller stöld och skadegörelse i Värmland har minskat under år 2001 med 15% respektive 21%. Enligt polisens pressmeddelande är polismynigheten i Värmland bäst i Sverige när det gäller allmänhetens omdöme "att polisen bryr sig" om dom lokala problemen.