Extrainsatt möte om flyktingfrågan

1:49 min

Den 14 september ska EU hålla ett extrainsatt krismöte om den europeiska flyktingpolitiken.

Det är  de tre EU-länderna Tyskland, Frankrike och Storbritannien som har krävt att ett möte ska hållas.

Man kräver bland annat att EU upprättar särskilda registreringskontor för migranter i Italien och Grekland. Samtidigt kommer skarp kritik mot flera EU-länders inställning i asylfrågan.

Allt fler röster kräver nu att EU-länderna tar sig samman och beslutar om konkreta åtgärder för att bättre kunna ta hand om de allt fler flyktingar som vill söka asyl inom EU.

Kraven har intensifierats efter upptäckten av 71 döda personer, sannolikt migranter från Syrien, i en lastbil i Österrike tidigare i veckan. Kraven kommer också efter ytterligare båtolyckor i Medelhavet, i torsdags dog upp mot 200 personer efter att en båt på väg mot Italien sjunkit utanför Libyens kust, i dag ytterligare minst sju personer i en liknande olycka.

Inrikesministrarna från Tyskland, Frankrike och Storbritannien kräver i ett gemensamt uttalande i dag att EU inom två veckor samlas till ett extrainsatt krismöte om flyktingsituationen.

Bland annat vill de tre ministrarna se att EU upprättar särskilda mottagningsställen för asylsökande i Grekland och Italien.

Dessutom vill man att EU gemensamt fattar beslut om att definiera länderna på Balkan som så kallade säkra ursprungsländer. Detta för att migranter därifrån, som i nuläget ofta inte anses ha asylskäl, snabbare ska kunna skickas tillbaka dit.

Det är en politik som bland annat Tyskland använt sig av, men som också fått kritik. Kritikerna menar att politiken kan leda till att flyktingar riskerar att inte få en rättssäker asylprövning.

Storbritannien säger också att EU på ett sådant möte måste börja fundera på att begränsa den fria rörligheten.

Från Frankrikes utrikesminister Fabius kom också skarp kritik i dag mot flera EU-länder i Östeuropa som inte vill ta emot fler asylsökande.

Fabius kallade inställningen för "skandalös" och tycker att Ungern inte lever upp till europeiska värderingar genom att bygga ett stängsel längs sin gräns mot Serbien.

Att EU måste fördela de asylsökande bättre mellan sig är något som Tyskland och Sverige länge krävt.