Regeringen satsar 250 miljoner på fritidshemmen

2:00 min

Mer personal och mindre barngrupper på fritids, det vill regeringen och Vänsterpartiet se. Parterna har därför kommit överens om att satsa 250 miljoner i den kommande budgeten.

– Vi tycker att det är ett bra och viktigt första steg och det är viktigt ur det perspektivet att staten för första gången på jag vet inte hur länge skjuter till pengar till fritids, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Regeringen och Vänsterpartiet är nu överens om att i den kommande budgeten satsa på fritidshemmen. Det handlar om 250 miljoner för nästa år.

Men totalt vill regeringen och Vänsterpartiet satsa närmare två miljarder kronor fram till och med 2019. 250 miljoner nästa år och sen 500 miljoner per år.

Ulla Andersson tror att kommunerna kommer att använda pengarna till att anställa mer personal.

– Det betyder att antalet anställda kan utökas, om alla pengarna används till det, med ungefär 1 000 fritidspedagoger. Det är ett bra första steg, säger hon.

Siffror från Skolverket visar att den genomsnittliga elevgruppen på fritids blivit större och elevernas tillgång till personalen därför minskat. Från 2004 har antalet elever ökat med 36 procent samtidigt som antalet anställda ökat med bara 13 procent.

Fackförbundet Lärarförbundet har också länge efterfrågat mer personal till fritids och sagt att barngrupperna blivit för stora. Utbildningsminister Gustav Fridolin är nöjd med satsningen, som enligt honom är finansierad i den kommande budgeten.

– Vi har ju sett hur barngrupperna på fritids har växt och hur lärarjobbet på fritids har blivit allt tuffare, säger Fridolin.

Utbildningsministern tror att satsningen räcker för att förbättra kvaliteten på fritids samtidigt som han är medveten om Skolverkets uppgifter att andelen personal med pedgogisk högskoleexamen minskat med närmare nio procentenheter på fritishemmen under de senaste fem åren.

– Jag vet att om kommunerna får del av det här så kommer de att göra allt de kan för att anställa kompetent och behörig personal. Men vi står inför mycket stora rekryteringsutmaningar i skolan och det gäller också fritids, säger Fridolin.