Ojnare blir Natura 2000-område

2:18 min

Hela området kring Bästeträsk och Ojnareskogen på norra Gotland blir Natura 2000-område, har regeringen beslutat.

P4 Gotlands rapportering om Ojnare och stenbrytningen

Domstolsprocesserna om Nordkalks planerade stenbrytning har pågått i tio år och det har blivit en långvarig strid, där miljö och vatten ställts mot stenbrytning och industrijobb. Nu blir området Natura 2000-område, sa miljöminister Åsa Romson på en presskonferens i Visby under måndagen.

"Presenterar regeringens beslut att skydda Ojnareskogen på Gotland, ett världsunikt naturområde med omistliga värden och kvaliteter", skrev Åsa Romson på Twitter strax innan presskonferensen.

Regeringen föreslår följande nya Natura 2000-områden på Gotland: Bruten, Stenstugu skog, Jusarve skog, Hajdhagen, Sajgs, Sigfride, Suderbys hällar, Kyllahajdar, Ormhällar-Bromyr, Pärkhagen, Stora Vikers, Stadshagen, Slättflis, Törrvesklint och Jungfrun. Områden som föreslås utökas: Bungenäs, Asunden, Herrgårdsklint, Fide prästänge, Hässle klint, Bojsvätar, Storsund, Uppstaig, Danbo och Bästeträsk (inklusive området vid Ojnare). 

Målet med nätverket Natura 2000 är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer, skriver Naturvårdsverket. I Sverige finns fyratusen Natura 2000-områden, många av dem naturreservat eller nationalparker. 

Samtidigt pågår rättsprocesser i Mark- och miljööverdomstolen där bolagen Nordkalk och SMA Mineral vill ha tillstånd till storskalig stenbrytning i området. Domstolen har pausat ärendena i väntan på regeringens beslut.

Att Ojnareskogen skyddas kommer troligtvis att sätta stopp för den planerade stenbrytningen eftersom det blir tuffare lagar som styr. Det som skyddas i ett Natura 2000-område får inte skadas av en verksamhet. Men båda ärendena kommer alltså att återupptas i domstolen i dag.