Socialnämnden tvingas spara

Socialnämnden i Växjö har ett underskott på närmare 25 miljoner kronor.
I onsdags presenterade tjänstemännen sina förslag på nedskärningar, men politikerna vill vänta med att ta beslut om besparingarna till i slutet av maj eftersom flera av förslagen är mycket drastiska. Bland annat föreslås att kommunen ska dra ner på all service som man inte är tvingad att erbjuda enligt lag och dessutom vill man ta bort bidragen till föreningarna. Enligt nämndens ordförande Anders Mårtensson beror underskottet främst på att fler barn och ungdomar placeras i familjerhem eller på andra typer av institutioner, vilket är mycket dyrt.