Meänradio 31/8 2015

Nu ska alla kallas för "kväner" / Nyt kaikkia alethaan kuttumhaan "kvääniksi"

5:39 min

Nu ska alla meänkielitalande på nordkalotten kallas för kväner - såväl tornedalingar, lantalaiset som kväner på norsk sida. Det har fem minoritetsföreningar kommit överens om under ett möte i helgen i Kiruna. Samtidigt beslöt man att arbeta för att detta kvänfolk ska få status som ursprungsfolk och ett gemensamt organ. Beslutet ska förankras i de olika föreningarna innan det börjar gälla.

Men, Bengt Niska, representant för STR-T, varför?

De som deltog på mötet var Kveeninuoret, Met nuoret, Ruijan kveeniliitto, STR-T och Kvänlandsförbundet.


Nyt kaikkia meänkielisiä koko kalotila alethaan kuttumhaan kvääniksi - niin tornionlaaksolaisia, lantalaisia ko norjan puolen kvääniä. Näin on viikonloppuna sovittu kokkouksessa Kierunassa, missä viis minoriteettijärjestöä oli koola. Tälle kvääni-kansale haluthaan saa staatyksen "ursprungsfolk". "alkuperäkansa". Ja tulevaisuuessa on meininki panna pysthöön yhteinen organisasuuni. Nyt itte kuki järjestö tullee ottamhaan kantaa tähän ennenko päätös on voimassa.

Mutta Bengt Niska, STR-T:n eustaja, minkä takia?

Myötä kokkouksessa oli Kveeninuoret, met nuoret, Ruijan kveeniliitto, STR-T ja Kveenimaa.