Skattefusk i Borås

Skattemyndigheten har kartlagt skattfusket i Västra Götaland. Myndigheten räknar med att upp till 17 miljarder kronor årligen i skatter inte redovisas. Pengar som vi svenskar gemensamt går miste om.
Mest fuskas det i Göteborgsregionen, men också Borås sticker ut. När det gäller andra kommuner i Sjuhärad som till exempel Mark, Svenljunga och Ulricehamn är antalet brottsanmälningar från Skattemyndigheten lägre, men även där förekommer fusket.