Fler jobb till Västmanland

Det kommer att skapas 1000 nya jobb i länet inom det närmaste året. Det visar en prognos från länsarbetsnämnden. Prognosen bygger på intervjuer med drygt 440 av länets företag.
700 av de nya arbetstillfällena kommer att vara jobb inom handeln och på bemanningsföretag, som går till arbetslösa. Resterande 300 arbetstillfällen kommer att gå till högutbildade, som rekryteras på annat sätt än genom arbetsförmedlingen. Idag går 9 500 västmanlänningar arbetslösa, men inom en tioårsperiod kommer 40 procent av länets befolkning att gå i pension, vilket ger ungdomar en bra arbetsmarknad och en möjlighet att välja och vraka bland jobben, tror länsarbetsdirektör Karl-Erik Pettersson.