Krav på säkra länder även inom FP

2:09 min

Även inom Folkpartiet lanseras nu förslaget att Migrationsverket ska snabb-behandla asylansökningar från länder som ska betecknas som "säkra". Det är en linje som både Kristdemokraterna och Moderaterna driver sedan i vintras.

Det är Folkpartiets migrationspolitiska arbetsgrupp, ledd av riksdagsledamoten Fredrik Malm, som nu menar att ogrundade asyl-ansökningar idag tar alldeles för mycket tid i anspråk.

Det är inte rimligt att en så stor del av asylansökningarna kommer från länder där det faktiskt inte pågår krig och förtryck idag, säger Malm som anser att systemet måste avlastas snabbare så att de som flyr från krig och förtryck kan hjälpas. 

Svenska Migrationsverket räknar med 7 000 asylansökningar från västra Balkan i år. Många är albaner men av dem beviljas bara tre procent uppehållstillstånd.

I dag hamnar ungefär hälften av dem som kommer från just västra Balkan i ett så kallat snabbspår på Migrationsverket. Resten får vanliga asylutredningar som kan ta upp till tio månader.

Moderaterna och Kristdemokraterna har förslagit att Sverige i likhet med delar av EU borde införa listor på så kallade säkra länder, för att på så sätt kunna snabb-behandla dessa ärenden. Nu ansluter sig även den arbetsgrupp inom Folkpartiet som tar fram förslag inför partiets landsmöte i höst, men som först partistyrelsen ska ta ställning till.

 – Vi ska vara medvetna om att uppemot en femtedel av alla asylansökningar i EU idag kommer från länder som Serbien, Albanen, Kosovo och Bosnien Hercegovina, säger Folkpartiets Fredrik Malm.

EU-kommissionen kommer snart att komma med förslag om en gemensam EU-lista över säkra länder, där Tyskland också driver på.

Svenska regeringen anser inte att det för Sveriges del finns behov att införa någon lista och Migrationsverket bedömer inte heller att det skulle göra någon skillnad om man inte samtidigt tummar på rättsäkerheten. Men folkpartisten Fredrik Malm tror inte att förslaget behöver leda till rättsosäkert

Man har fortfarande rätt att söka asyl, och man får nog titta på att kunna införa en ventil i väldigt särskilda fall, men då ligger nog också en större bevisbörda på den asylsökande, säger Malm som påpekar att det i regel är så att de som hävdar asylskäl från till exempel Serbien har en stor bevisbörda på sig.