Minskad frånvaro i Mark

För första gången på sex år minskar sjukfrånvaron i Marks kommun. Kommunen har under de senaste åren haft en ordentlig ökning av sjukskrivningarna och till och med haft flest långtidsskjukskrivingar i Sjuhärad. Men nu verkar det vända
Det är första kvartalets siffror som visar på en minskning av sjukfrånvaron på nästan elva procent jämfört med samma tid förra året. Förändringarna varierar dock kraftigt mellan de olika förvaltningarna, men socialförvaltningen som tidigare haft den hösta sjukfrånvaron har redovisat en tydlig minskning. Från 10 och en halv dag i snitt, till 9 sjukdagar, en minskning med 14 procent. Dret är dock för tidigt att säga om det här är ett trendbrott eller bara en trendbrott.