Bluffuniversitet allt vanligare

2:06 min

De senaste åren har Universitets- och högskolerådet (UHR) årligen fått in ett 40-tal ärenden om organisationer som säljer falska och värdelösa examina. För femton år sedan hade de inte ett enda. Ett av de så kallade bluffuniversiteten har sitt huvudkontor i Solna.

– IVU är inte som andra universitet, vi har inte tråkig undervisning som inte leder någonstans, berättar en man som presenterar sig som universitetets rektor.

Vi har ringt The International Virtual University, IVU, som har sitt säte i Sverige, men sin kontaktperson i Turkiet. För tvåtusen dollar, motsvarande 17 000 svenska kronor, kan vi få en civilingenjörsexamen. Hur undervisningen och examinationen ska se ut får vi själva vara med och bestämma.

– Hos oss sker all undervisning på distans och då går det fortare än vanligt. Civilingenjör kan du bli på ett år, säger rektorn.

De senaste femton åren har Universitets- och högskolerådet (UHR) fått in allt fler anmälningar som rör svenska så kallade bluffuniversitet, organisationer som säljer falska eller värdelösa examina. Många av dem riktar sig till engelsk- och arabisktalande studenter.

– På en internationell skala är det en oerhörd stor verksamhet. Den finns i en omfattning som har vuxit i och med internets utbredning, säger Lars Peterson, avdelningschef på UHR.

Universitets- och högskolerådet beskriver det som lätt att bedriva bluffuniversitet på svensk mark. Med nuvarande lagstiftning får vilken verksamhet som helst kalla sig för universitet eftersom beteckningen inte är skyddad.

– Det innebär att du, jag eller vem som helst kan starta en verksamhet som heter exempelvis Kalle Anka-universitetet. Det skulle skapa ett värde att säga att det inte är lagligt att bedriva en sådan verksamhet, eller att ha ett företag med ett sådant namn.

IVU marknadsför sig på Facebook. På deras sida fanns en bild på en byggnad som beskrivs som universitetet, men i själva verket föreställde den privata internatskolan Lundsberg. Där fanns också fotograferade dokument med stämplar och namnunderskrifter.

– Vi är kända i Sverige och på många andra håll i världen, säger rektorn, som på ett av dokumenten själv skrivit under sin doktorstitel.