Forskare: Svår torka en viktig orsak till Syrienkriget

2:31 min

Forskare har varnat för att klimatförändringar kan leda till konflikter och stora folkförflyttningar. Men det finns delade meningar om hur klart sambandet är.

Mer om ämnet i Studio Ett i eftermiddag.

– Jag ville veta om vattenbrist kan vara en orsak till konflikter eller driva på dem, säger forskaren Marcus King, från George Washington University i USA. 

Han berättar att i Syrien ledde den fem år långa torkan mellan 2005 och 2010 till att runt en och en halv miljon människor lämnade landsbygden och sina jordbruk och flyttade till slummen i städernas utkanter.

– I kåkstäderna saknades arbete, vatten och avlopp, människor kände sej åsidosatta och många yngre män drogs till extremism, säger han.

Konflikter har ofta många orsaker, men i det här fallet blev torkan en viktig drivkraft enligt Marcus King. Han deltog tidigare för USA i FN:s klimatförhandlingar och arbetar för regeringen i Washington med kopplingen mellan säkerhetsfrågor och klimatförändringar.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel som kom förra året tog upp frågor kring klimat och konflikter. Men sambanden är osäkra enligt en av författarna.

– Det är väldigt komplexa processer. Vi har sett en forskning där man gjort någon slags automatisk koppling mellan klimatförändring och till exempel konflikt och migration, och det är felaktigt. Vetenskapligt finns det väldigt svaga bevis för att den här direktkopplingen finns. Alltså, det är mycket mer komplext än så, säger Lennart Olsson, professor vid Lunds universitet.

Men klimatförändringarna kommer att kräva stora omflyttningar säger han. Med tanke på risken för översvämningar och stigande havsvattennivåer borde redan nu omkring 20 miljoner människor flytta från sina hem i Östasiens städer. Och antalet kan mångfaldigas om inte jordens uppvärmning begränsas till 2 grader.

-- Ganska stora delar av planeten kommer att bli i princip obeboeliga under den varmaste månaden. Låt oss säga år 2150 eller 2200, fem - sex generationer framåt i tiden, så måste man tänka sig att stora områden inte kan bebos av människor, säger han.

Lennart Olsson pekar på att det är stora områden som berörs, som den indiska subkontinenten, där det redan idag bor en miljard människor.

– USA:s sydöstra del är också en sådan hotspot där vi ser att det blir svårt leva ett normalt liv med den klimatförändring vi ser nu, säger professor Lennart Olsson.