Nu ska fisken kunna vandra fritt

2:07 min

Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har de senaste åren – tillsammans med flera myndigheter – satsat stora pengar på att återställa vattendrag från mänsklig påverkan.

Gamla vägtrummor är ett vanligt hinder för vandringsfisk som lax, harr och öring, som behöver ta sig upp i bäckar och älvar för att leka. P4 Norrbotten följde med grävmaskininsten Christer Lundmark när en bro skulle läggas för att ersätta en vägtrumma i trakterna av Nillivara, utanför Gällivare.

– Trumman som låg där var ett vandringshinder eftersom detvar ett fall i utloppet och väldigt hög vattenhastighet, nu blir det en naturlig botten och fisken kan ta sig högre upp i systemet, säger Sofia Perä, projektledare på länsstyrelsen i Norrbotten

Projektet har pågått sedan 2011 och kostat närmare 100 miljoner kronor. Målet är att ta bort cirka 300 vandringshinder i vattendragen i Norr och Västerbotten.

– Vi försöker återskapa så att det blir ett naturligt tillstånd, så som det såg ut innan människan var inne och petade, säger Sofia Perä

Christer Lundmark tar plats i grävmaskinen som ska dra bron på plats över den lilla bäcken som mynnar i Ängesån. Innan bron lyfts på plats ser han till att försöka återskapa den naturliga bottenmiljön i bäcken med stenar och grus som läggs i strömfåran där trumman tidigare har legat.

Och till slut ligger den där, den nya träbron som ger fiskar och organismer möjlighet att ta sig uppåt i vattensystemet. Framför våra ögon simmar det förbi en liten öring och Christer Lundmark är nöjd med dagens insats.

– Nu har vi fått till det här så att fisken kan passera. Jag tror absolut att hela bäcken nu mår bättre.