Var du bor avgör hur länge du får gå till ungdomsmottagningen

2:28 min

Hur länge du får gå till ungdomsmottagningen beror på vilken stad du bor i. Det här går ut över ungas hälsa, menar Kristina Ljungros som är förbundsordförande för RFSU.

Åldersgränserna för hur länge du kan gå till ungdomsmottagningen varierar mellan länen. I tio av Sveriges 21 län så är det även olika åldersgränser inom regionerna.

Med andra ord betyder det att hur länge du får fortsätta gå till ungdomsmottagningen beror helt på i vilken stad du bor.

– Vi vet att vissa unga mår dåligt. Då är det oerhört viktigt att kunna få ett samtalsstöd som inte är i hemmet eller i skolan bara, utan att kunna vända sig just till sin ungdomsmottagning, säger Kristina Ljungros som är förbundsordförande för RFSU.

"Det är de unga som får betala priset"

Kristina Ljungros tycker att alla ska ha tillgång till en ungdomsmottagning under lika villkor och vill att det här ska skötas på nationell nivå, istället för på landstingsnivå som det gör i dag.

–  Risken är ju förstås att oönskade graviditeter ökar eller att unga inte använder preventivmedel i samma utsträckning. Eller att man inte får någon vuxen att prata med. Så har man oturen att bo på fel ställe så får man helt enkelt betala det priset, säger hon.

Sveriges Kommuner och Landsting håller inte med

Det är positivt att det skiljer sig mellan länen eftersom även behoven skiljer sig mellan olika län och städer, menar Ing-Marie Wieselgren som är samordnare kring hälsofrågor på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Huvudsaken är att det finns någonstans för dem att gå. Då kan ju åldersgränserna bli lite olika, men att det alltid är någon som har ansvaret och att det är tydligt och klart vem man ska vända sig till, då tror inte jag att det gör någonting om det är olika.

Här kan du se åldersgränserna för att få besöka ungdomsmottagningen i ditt län.

Grafik: Emmy Jokkinen