Löfte om fördjupade forskningsstudier om döda laxar

2:13 min

Om problemen med sjukdomsangripna laxar fortsätter nästa sommar lovar myndigheterna fördjupade studier och undersökningar.

Igår kväll hölls ett välbesökt möte i Kattilakoski, arrangerat av Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och gränsälvskommissionen.

Fiskeföreningar längs Torneälven fick igår löfte av myndigheterna om fördjupade studier.

– Det är svårt att veta hur sjuk fisk ska förvaras, för den ska ju vara levande vid undersökningen, säger Ove Pekkari, från PEJA-fiskevatten.

Ove Pekkari, som var en av mötesdeltagarna, säger att han sett döda fiskar som inte har hudsjukdomen Ulcerös dermal nekros (UDN), men vars lever var gul.

– Turismen drabbas av inkomstbortfall om det inte går att fiska och vi behöver få veta vilka föroreningar som finns i vattnet, säger Ove Pekkari.