Tillgänglighet

Jamtlis webb funkar inte för funktionshindrade

Flera kulturinstitutioner i Jämtlands län har webbplatser som inte uppfyller de krav Statens Kulturråd ställer för att ge statsbidrag.

Det visar en granskning som företaget Funka gjort, ett företag som jobbar med olika digitala hjälpmedel för funktionshindrade.

Enligt deras undersökning har exempelvis Länsbiblioteket i Jämtland en webbsajt som inte är tillgänglig för personer med läs- och skrivsvårigheter eller personer med kognitiva problem.

Estrad Norr webbplats fungerar inte för synskadade och länsmuséet Jamtlis webb är otillgänglig för rörelsehindrade som använder styrdon eller virtuellt tangentbord, eftersom tangentbordsnavigering inte fungerar.

– Överlag ligger kulturinstitutioner i landet sämre till när det gäller tillgängligheten på sina webbplatser, än kommuner och företag.

Det säger Björn Orring, som är marknadsansvarig vid Funka, till P4 Jämtland.