Helsingborg

Nu börjar ombyggnaden

0:37 min

Idag börjar de första arbetena med Ångfärjeombyggnaden i Helsingborg. Man börjar med att bygga ut kajen dit Ångfärjan ska flyttas.

Protesterna har varit många, hamnen och sundskänslan är viktig för helsingborgarnas identitet. Det finns inte många ställen kvar där det är öppet för havet och dessutom ordnade man en medborgardialog i ett tidigt skede där de flesta ville ha park och aktivitetsyta på den del som är parkering idag.

På en del av tomten närmast Dunkers ska det byggas bostäder och mot dem är motståndet inte lika uttalat.

I senaste valet ställde ett uppstickarparti som heter Ångfärjepariet upp och tog en del röster, inte så många som behövdes för fullmäktige, men tog sannolikt röster från dem som annars röstat på andra partier som varit motståndare och sedan kanske också att miljöpartiet har gått i allians med de borgerliga.