Vill luckra upp strandskyddet

De små kommunernas samverkansorgan, SmåKom, vill luckra upp strandskyddet för att kunna erbjuda attraktiva villa- och fritidstomter till försäljning. Det är en av dom viktiga punkterna som behandlas när Småkom just nu har rikskonferens i Tandådalen.
SmåKom bildades för 25 år sedan och där kan kommuner med mindre än 11 000 invånare vara med. Att luckra upp strandskyddet är något som skulle kunna gynna många småkommuner, exempelvis i Dalarna. Ronny Svensson från Leksand, som är sekreterare i SmåKom säger till Dalanytt att det är en av få konkurrensfaktorer som de små kommunerna har jämfört med de större kommunerna. - Nackdelarna är obefintliga. Miljövänenrna har lite att frukta, säger han. Birgitta Boström, statssekreterare i Miljödepartementet, deltar i konferensen. Hon hänvisar till Naturvårdsverket, som kommer att redovisa sin ståndpunkt under fredagen.