Cyklar ska hjälpa till i integration

1:37 min

Kulturnätverket Dramalogen har flera aktiviteter för nyanlända flyktingar i Halmstad. Men för många av dem är det för långt att gå för att ta sig till språkcafet eller fotbollsträningarna de är med på. Därför söker Dramalogen nu efter cyklar på annonssajter för att fler ska kunna ta sig till aktiviteterna.

– Det finns de som har svårt att ta sig ut hit till våra aktiviteter. De är isolerade på förläggningarna och därför vill vi hjälpa dem att komma hit och delta. Det är ett steg i vårat arbete att inkludera fler människor som bor på flyktingförläggningarna, säger Jonas Ahlström somk jobbar på Dramalogen.

Dramalogen finansieras av Halmstads kommun och de har sedan ett halvår tillbaka arbetat med att på olika sätt integrera nyanlända in i det svenska samhället. Under sommaren fick nyanlända ett busskort av kommunen vilket gjorde att fler också besökte dramalogens olika aktiviteter, men efter sommaren när busskorten också slutade gälla så blev det färre besökare. Förhoppningen är nu att fler cyklar ska ge fler besökare, säger Johan Ahlström.

– Efter sommaren började antalet besökare droppa och färre kom hit. Så detta är ett sätt att få fler att komma hit, igen.

Under de olika aktiviteterna som dramalogen har så träffar de många nyanlända och får höra om många olika livsöden. Berättelser som ger perspektiv, det säger Charlotte Ek Virak.

– Man får perspektiv på sitt eget liv, jag kan omöjligt relatera till alla de historier jag hör när vi kommer i kontakt med olika människor. Det är tragiskt mycket av det man hör, men man får göra det bästa av situationen för alla.