Spirande optimism

Trots tuffa tider med många varsel det senaste året spirar en försiktig optimism bland företagen i Blekinge. Det visar Länsarbetsnämnden vårprognos.
Av de 165 arbetsgivare som tillfrågats tror endast fem procent på sämre tider det närmaste året, medan nära hälften tror på en positiv marknadsutveckling. Länsarbetsnämnden understryker att de arbetslösa i allt större utsträckning måste utbilda sig för att möta arbetsmarknadens stegrande krav.