Landstinget behöver bli attraktivare för sjuksköterskor

1:27 min

Landstinget behöver bli en attraktivare arbetsgivare för att locka hit sjuksköterskorna, anser hälso- och sjukvårdschef Tobias Kjellberg, efter att det återigen har behövt stängas vårdplatser på grund av personalbrist.

Det är inte politiska beslut som saknas, menar hälso- och sjukvårdschefen Tobias Kjellberg.

– Det är en nationell brist på sjuksköterskor.

Enligt Tobias Kjellberg handlar det till exempel om att sjuksköterskorna som arbetar mycket helger kvällar och nätter, ska kunna ta ut ersättningen för den obekväma arbetstiden i ledig tid.

– Vi har svårt att bemanna på de enheter där man arbetar alla dygnets 24 timmar.

Idag är åtta vårdplatser stängda på centralsjukhuset och ett par vårdplatser på Torsby och Arvika sjukhus på grund av bristen på sjuksköterskor. Men framtiden ser ändå ljus ut anser Tobias Kjellberg.

– Vi ser att det har gått lite lättare i slutet av sommaren. Samtidigt är vi i en förändring där vi försöker tänka i nya banor.

Ett  exempel är den avdelning för omvårdnad som öppnats under sommaren, bemannad bara av undersköterskor.

– Vi måste se vad våra patienter har för behov. Vi har patienter i våra sängar som inte är i behov av akutsjukvård.