Rovfiske eller inte?

Lettiska fiskeriföreträdare tillbakavisar anklagelserna om att landets fiskare bedriver rovfiske i Östersjön. Enligt Lettlands fiskenäringsorganisation är anklagelserna grundlösa och ett led i påtryckningarna från EU.
Kritikerna, däribland Sydkustfiskarnas ordförande Jan-Erik Holmberg, hävdar att det finns tecken på att letterna fångar mer torsk i Östersjön än vad kvotbestämmelserna tillåter.