Intern splittring om Natofrågan i Centern och Kristdemokraterna

2:16 min

Partistyrelserna i både Centerpartiet och Kristdemokraterna vill se ett svenskt medlemskap i Nato. Men Ekot kan berätta att den interna splittringen är stor, och att tunga företrädare har reserverat sig mot beslutet.

I Kristdemokraterna går de två partitopparna Jakob Forssmed och Emma Henriksson emot sin partiledare Ebba Busch Thor, och säger nej till ett Natomedlemskap, enligt vad Ekot erfar.

Både Centerpartiets och Kristdemokraternas partistyrelser har svängt och säger nu ja till ett svenskt medlemskap i Nato. Frågan avgörs av ombuden på partiernas kongresser senare i höst.

Så här motiverade KD-ledaren Ebba Busch Thor ställningstagandet i P1-morgon i morse.

– Vi anser att läget är sådant, det försvarspolitiska läget och säkerhetsläget både för Sveriges del och runt om i världen, att det är nödvändigt för oss att fullt ut förespråka ett fullvärdigt medlemskap i Nato.

Men Kristdemokraternas partistyrelse är djupt splittrad, kan Ekot berätta. Enligt flera källor var omröstningen mycket jämn, och en rad tunga företrädare gick emot den nyvalda partiledaren Ebba Busch Thor, som länge har förespråkat att Sverige ska gå med i Nato.

Enligt vad Ekot erfar har både Jakob Forssmed, som är förste vice ordförande och ekonomisk-politisk talesperson, och Emma Henriksson, som är andra vice ordförande, reserverat sig mot beslutet att verka för att Sverige ska gå med i försvarsalliansen Nato.

Det gäller också Anders Sällström, som tidigare var KD:s ekonomisk-politiske talesperson. De vill stå fast vid partiets nuvarande linje: att förutsättningslöst utreda för- och nackdelar med ett medlemskap.

Även Centerpartiets partistyrelse är oenig i Natofrågan, och de interna diskussionerna har varit intensiva. Enligt vad Ekot erfar är det fyra ledamöter som inte står bakom beslutet att Sverige nu ska gå med i försvarsalliansen. En av dem är Johan Linander, tidigare rättspolitisk talesperson.

– Vi är några stycken som, efter en väldigt bra debatt i partistyrelsen, valde att reservera oss. Min inställning är väl att jag inte tror att vi får mer fred i världen av fler och större försvarsallianser. Det är bättre för Sverige och Sveriges säkerhet i längden att stå utanför.

Det här kommer av allt att döma att bli en stor diskussion på stämman. Hur tror du att det går?

– Jag tror att vi kommer att ha en väldigt bra diskussion. Sedan får vi se hur ombuden väljer att fatta sitt beslut. Sedan är det det beslutet som gäller, i god demokratisk ordning. Det ska bli väldigt intressant. Jag tror att det blir en av de mest intressanta debatterna under vår stämma i Falun.

Centerpartiet har sin stämma i september och Kristdemokraterna har riksting i oktober. Om partistyrelsernas förslag får stöd innebär det att alla fyra borgerliga partier nu är för ett Natomedlemskap.