Kommunala chefer i Fagersta ska utbildas i etiska regler som gällt i flera år

1:46 min

De hårt kritiserade konsultavtalen med NVK:s förbundschef Harold Nilsson borde ha stött på patrull tidigt, eftersom Fagersta kommun har regler för bisysslor och upphandling. Nu ska de kommunala cheferna få utbildning, även Harold Nilsson.

– Vi behöver jobba mer aktivt för att få alla chefer fullt införstådda med gällande regler, vad som gäller och förväntas helt enkelt, säger Marino Wallsten, socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Fagersta, efter tisdagens kommunstyrelsemöte där frågan behandlades.

I vintras kunde P4 Västmanland avslöja att Harold Nilsson, chef i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, inom loppet av ett par månader fick flera hundra tusen kronor i konsultarvode parallellt med heltidslön och kommunal pension.

En härva rullades upp med upprepade konsultavtal, ospecificerade fakturor, oreglerad arbetstid, och ansvariga politiker som inte kände till vad som försigick.

Den tidigare vänsterpartistiska kommunledningen i Fagersta har försvarat avtalen, medan den nya s-märkta ledningen begärt granskning och skickat det här till Skatteverket och Konkurrensverket.

NVK:s ägarkommuner Fagersta och Norberg har sagt att sådant här aldrig mer får förekomma.

Men ändå har det i Fagersta sedan år 2007 funnits en kommunal policy för upphandling och sedan 2012 också etiska regler och riktlinjer för kommunanställda, där chefernas ansvar för att föregå med gott exempel särskilt framhålls. Egentligen en bra policy, menar Marino Wallsten.

"Fagersta kommun ska av allmänheten uppfattas som rättssäker och effektiv. Det är viktigt att medborgarna har förtroende för kommunens opartiskhet vid utövandet av verksamhet. Kommunens chefer bör föregå med gott exempel och vara särskilt uppmärksamma på riktlinjerna för bisysslor..."

– Jag tror inte att man kan eftersträva mer tydliga riktlinjer och policy än den vi har. Men man kanske inte riktigt har fört ut den i organisationen så att den varit fullständig känd för alla. Det kan man väl ha kritik emot, säger Marino Wallsten.

De regler som finns är bra, om de följs. Är det så du menar?

– Det är precis så jag menar.

Det betyder att NVK:s förbundschef Harold Nilsson också kommer att få den här utbildningen?

– Ja, det får man anta, säger Marino Wallsten (S) kommunstyrelsens ordförande i Fagersta.

Här hittar du vår granskning av chesfavtalen och ersättningarna inom NVK