P1-MORGON ONSDAG 2 SEPTEMBER

Kampen om Arktis

12 min

Klimatmötet i Alaska om Arktis framtid har just avslutats. Isarna smälter och likaså permafrosten och paradoxalt nog gör det att det blir enklare att exploatera de stora olje- och gasfyndigheter som finns i området. Internationella oljebolag vill prospektera och stora ekonomiska och territoriella intressen gör området allt hetare, men området kring Arktis väcker många miljömässiga och geopolitiska frågor. Hör miljöexperten Johan Rockström, nyss hemkommen från klimatmötet, Niklas Granholm, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI och Tom Arnbom, marinbiolog på Världsnaturfonden, om hur kampen om Arktis ser ut.

– Vi står inför den enorma paradoxen, att å ena sidan gäller det att snabbt lösa väldigt stora klimatkriser, å andra sidan öppnar sig stora nya möjligheter att exploatera olja och naturgas och andra resurser i Arktis, säger Johan Rockström, professor i Miljövetenskap, som deltog i konferensen.

– Den spänningen finns, för både USA och Ryssland har ambitioner i Arktis. Diskussionen kom förstås upp eftersom Obama nyligen tvingats acceptera prospekteringsmöjligheter av olja i Arktis som en eftergift, framförallt till Alaska.

Ett 20-tal utrikesministrar, däribland Margot Wallström möttes i Alaska.

Där fanns också president Barack Obama som vill sätta tryck på att hejda klimatförändringarna, men USA:s Arktispolitik kan försvåra, enligt Johan Rockström.

– Fattiga länder kommer att säga: ” Jamen, ni säger vi har ett stort problem och att vi måste ställa om och ta bort all olja och kol, och samtidigt öppnar ni upp för oljeutvinning i Arktis:”

Den smältande isen är ett skäl till att Ryssland upprustar militärt kring Arktis. Det finns både ekonomiska och försvarspolitiska skäl bakom, enligt Niklas Granholm som är säkerhetspolitisk analytiker vid Försvarets forskningsinstitut, FOI.

– Man är orolig för att inte kunna ha kontroll över de potentiella energiresurser som Johan nämnde tidigare. Om vi tänker oss att Nordvästpassagen på sikt öppnas för sjöfart, då är det en ny strategisk farled som öppnas norr om oss, mellan två olika världshav. Och det här är en väldigt signifikant förändring, säger Niklas Granholm på FOI.